Sagn

Sagn

Førskjelln på sagn å eventyr e at sagne utjer sæ førr å vær ækte.
Ofte sjer de at sagne beskriv både tia å plassn kor det liksom va då.
Plassn blir allti nævnt å såm regel e navnan tell pærsonan sagnan handla om også me. Sagnan førklar ofte teng i naturn.
Førr eksempel kaffør et fjell ser ut som det jør, eller koffør en feskeplass e bedre enn en anna.
Sagnan hør ilage fålketrua og di flæste sagnan e kjæmpegamle.
Sagn finn vi mange plassa, åsså her i bø, og dåkker ska få hør nån a di sagnan nu.

Sagn fra Bø:

Dragen i Søbergsfjellet:

Slaget på Krigsneset

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License