Regine Norman

Regine Norman var en av norges mest kjente eventyrforfattere. Hun var fra Bø og skrev eventyr som "Ringelihorn" og "Prinsessen som gikk til jordas hjerte".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License