Ordtak

Ordtak er;


  • Korte setninger med en større betydning.
  • Er var og blir brukt idaglilivet.
  • Overlevert muntlig gjennom generasjoner, som eventyrene gjorde, se Asbjørnsen og Moe.
  • De første kom på trykk da Ivar Aasen, samlet mange av dem i boka; "Norske Ordsprog" i 1856.

Hentet fra; Fra Saga Til CD. 8B.


Her er noen eksempler fra bø;
Skrevet på dialekt.

Her er noen diverse andre ordtak.
Skrevet på bokmål.

- henriik & emil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License