Gåter

Gåter ble brukt som underholdning på mørke vinterkvelder, men det var ikke bare en lek. Mange gåter ble laget so en prøve i kunnskap om spesielle ting.
I gamle fortellinger er ofte løsning av gåter et spørsmål om liv eller død.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License