Hva er folkediktning?

Perioden fra 1350-1500 kalles folkediktningsperioden. Folkediktning er historier på vandring. I folkediktningsperioden ble historier spredt over hele verden. Dette var historier som eventyr, sagn, viser osv. Ofte ble historiene tilpasset der de ble fortalt. For eksempel i Norge har vi om skog og troll, mens i Asia har de om sultaner og flygende tepper. Folkediktningen har overlevd ved at historiene har blitt fortalt muntlig fra generasjon til generasjon. Først på 1800-tallet ble de skrevet ned.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License