Folkeeventyr

Folkeeventyr er eventyr som er blitt fortalt fra generasjon til generasjon og senere skrevet ned. Disse eventyrene vet vi ikke hvem som har skrevet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License