Eventyr

Eventyr!

Eventyr er oppdiktede fortellinger.
Vi deler eventyr i to ”hovedgrupper”, kunsteventyr og folkeeventyr.
Kunsteventyr er eventyr som man vet forfatteren til og dem er ikke like gamle som fokeeventyr. Kunsteventyr har trekk fra folkeeventyrene.
Folkeeventyr er eventyr som er blitt fortalt fra generasjon til generasjon og senere skrevet ned. Disse eventyrene vet vi ikke hvem som har skrevet.

Folkeeventyr kan vi dele inn i tre grupper; skjemteeventyr, dyreeventyr og egentlige eventyr. Regine Norman fra Bø skrev eventyr som Ringelihorn og Prinsessen som gikk til jordas hjerte.

Egentlige eventyr kan deles inn i fire undergrupper; undereventyr, novelleeventyr, eventyr om det dumme trollet og legendeeventyr.

Undereventyr er eventyr som ofte er lange og har lange episoder. Helten/heltinnen kjemper mot overnaturlige skapninger som drager og troll. Det er ofte oppgaver de må løse for å få sin belønning. Magiske gjenstander og noen hjelpere hjelper ofte helten i kampen. Eksempel: Kvitebjørn kong Valemon. Gutten som gikk til norden-vinden og krevde melet tilbake.

Novelleeventyr er korte eventyr som ikke har så mange overnaturlige innslag, men ellers ligner mye på undereventyr. Mannen som skulle stelle hjemme er et eksempel på novelleeventyr.

Eventyr om det dumme trollet er eventyr som handler om trollet som blir lurt av mennesket. Eventyrene er som regel korte med overnaturlig innhold. Til forskjell fra undereventyrene har de bare én episode. Et eksempel er ”Gutten som kappåt med trollet”.

Legendeeventyr kalles også religiøse eventyr og har et tydelig kristent innhold. Gjertrudsfuglen er et legendeeventyr.

I dyreeventyr er det dyr som får menneskelige egenskaper og oppfører seg som mennesker. Bjørn, rev og ulv er de mest vanlige dyrene å treffe på i dyreeventyr. Det at dyr kan snakke og ha menneskelige trekk kalles besjeling. Eksempler på det er de moderne tegneseriefigurene Donald Duck og Mikke Mus. De er dyr som snakker og oppfører seg som mennesker.

Skjemteeventyr er eventyr som er fylt med humor og skjemt. De handler som regel om folk eller troll som dummer seg ut. Ofte er det øvrigheta som blir gjort til latter. I denne gruppa finnes prester, naboer, ektepar og mennesker som er lette å lure. Eventyret om ”Herremannsbrura” er et slikt eventyr.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License