Eksempler fra Bø.

Her er noen Ordtak fra Bø i Vesterålen:


1: Så mange skinn, så mange sinn.
2: Ein tianes mann kjem sjelda tel tings.
3: Di skrepp' nu kver av si syr'.
4: Det må vær' måt med all låt.
5: Han vart ikkje mange mark på ei trebismar.
6: Det eine e kje endt førr det anner e tennt.
7: Det e lite lønt at kua melka godt når ho trør i bøtta etterpå.
8: Den som ska vær' med i leiken, får od smak' steiken.
9: Eg mel ikkje to gong' på ei kvern.
10: Den som ikkje sei sitt tykkje, han møss' og mangt et stykkje.
11: Ubedd gjest va aller velkommen.
12: Nu e jula omme og gleda all, og jenta e borte som vi kysse skal.
13: Støtt og lubben e beste gubben.
14: Ørken dags fru og helgedags skjettsu.
15: Han e som unden med høystakken: Ikkje et han sjøl, og ikkje slepp' han anner tel.
16: Svultnaste lusa bit verst.
17: Brent ban e elden redd.
18: Har du råd å by, har eg råd å ta imot.
19: Det mått' ha vor' ei mil tel botn og eit år tel kvelds.
20: Det e kje farlig å bitt' filla om heil finger.
21: Ofsen e ingen mann for god.
22: Gryta sku kje vør' å finn' åt kjelen, for svart va di begge.
23: Biske hunda får reve skinn, store kjempe finn maken sinn.

Hentet fra: Bøfjerding 1986.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License